İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş Hukuku Danışmanlığı

Ortam Ölçümleri ve Makina Periyodik Kontrolleri

Sağlık Taraması Hizmeti

Risk Değerlendirmesi Nedir ?

Acil Durum Eylem Planı

Hizmetlerimiz

REFERANSLAR

1
EFETAŞ LOGO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20