Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
ACİL DURUM EYLEM PLANI | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

ACİL DURUM EYLEM PLANI

30/06/2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11-12.maddesi ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği,

İşveren; İş yeri ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Acil durum planı hazırlamayan, gerekli ekibi belirlemeyen, acil durum anında kullanılacak teçhizatı tedarik etmeyenler için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre her yükümlülük için 1.078 TL ve bu durumun devam etmesi halinde her ay için 1.078 TL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

TÜZEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanları; İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında işletmelere eğitim,  tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetleri vermektedirler.

İşletmelerde olması muhtemel endüstriyel kaza ve afetlere karşı alınacak tedbirlerin

çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ve çevre şartlarına göre öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan Acil Durum Planı hazırlamak için;

 

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirir.
  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirler.
  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınmasını sağlar.
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümleri ve değerlendirmeleri yapar
  • Çalışanları acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatlar ve tahliye senaryoları yapar.
  • Acil durum işaretleme çalışmaları, toplanma yerleri ve ekipleri oluşturur.
  • İşin niteliğine göre çalışanlara; Koruma, kurtarma, söndürme, deprem, sel, sabotaj ve ilkyardım konularında eğitim verir.