Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
İDARİ PARA CEZALARI | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

İDARİ PARA CEZALARI


Overview

AÇIKLAMA
854
4817
4857
5953
6331
6356


Sheet 1: AÇIKLAMA

15 Kasım 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29176
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 441)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Sheet 2: 854

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
www.bilgit.com
CEZA MADDESİ KANUN MADDESİ 08.02.2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası miktarı (5728 sayılı Kanun) 2009 YILI CEZA MİKTARI
(% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2010 YILI CEZA MİKTARI
(% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2011 YILI CEZA MİKTARI
(% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2012 YILI CEZA MİKTARI
(%10,26 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2013 YILI CEZA MİKTARI
(%7,80 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2014 YILI CEZA MİKTARI
(%3,93 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2015 YILI CEZA MİKTARI
(%10,11 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
50 5, 11, 12 . MADDELER
5 işçiye kadar
(5 işçi dahil)
1,500 1,680 1,716 1,848 2,037 2,195 2,281 2,511
5, 11, 12 . MADDELER
5 işçiden fazla
Tekrarı halinde iki katı
3,000 3,360 3,433 3,697 4,076 4,393 4,565 5,026
13. MADDE Çalıştırmadığı her özürlü veya eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için 2,000 2,240 2,289 2,465 2,717 2,928 3,043 3,350
51/1 20(Gemiadamının kıdem tazminatını ödememek), 28,29 (Gemi adamının fazla çalışma ücretini, ücretini zamanında ve tam olarak ödememek ), 33,37. MADDE 1,000 1,120 1,144 1,232 1,358 1,463 1,520 1,673
TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında TL 'den aşağı olmamak üzere iki katı tutarında
51/2 21, 23, 26. MADDE 1,000 1,120 1,144 1,232 1,358 1,463 1,520 1,673
51/ SON FIKRA 20. MADDE 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir. 51. maddenin birinci fıkradaki fiiller yurtdışında işlendiği takdirde verilecek cezalar iki kat olarak uygulanır. 20.madde hükümlerine aykırı harekette bulunarak kıdem tazminatının öngörülen esaslar dışında veya saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir veya talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurumu veya kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde altı aydan iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur. Kanuna aykırı olarak fazla ödenen miktarın da ayrıca Hazine lehine re’sen tahsiline karar verilir.
51/ EK FIKRA 29. MADDE (Gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmamak) 1,200 1,344 1,373 1,478 1,629 1,756 1,825 2,009
52. MADDE 35. MADDE 1,000 1,120 1,144 1,232 1,358 1,463 1,520 1,673
500 560 572 616 679 731 759 835
53 38, 39, 40, 41, 42, 43. MADDE 500 560 572 616 679 731 759 835

Sheet 3: 4817
4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI
4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (*) 23/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası (5728/499 md) 2009 YILI CEZA MİKTARI (TL)
(% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2010 YILI CEZA MİKTARI (TL)
(% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2011 YILI CEZA MİKTARI (TL)
(% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2012 YILI CEZA MİKTARI (TL)
(%10,26 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2013 YILI CEZA MİKTARI (₺)
(%7,80 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2014 YILI CEZA MİKTARI (₺)
(%3,93 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2015 YILI CEZA MİKTARI (₺)
(%10,11 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)

4817 sayılı Kanunun 18 'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 250 280 286 308 339 365 379 417

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 500 560 572 616 679 731 759 835

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 5,000 5,600 5,723 6,163 6,795 7,325 7,612 8,381

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2,000 2,240 2,289 2,465 2,717 2,928 3,043 3,350

(*) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.
Sheet 4: 4857

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)


www.bilgit.com
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2011 YILI CEZA MİKTARI
(YDO % 7,7)
2012 YILI CEZA MİKTARI
(YDO % 10,26)
26.01.2012 tarihinden itibaren (6270/17 md. değişenler dahil 01.01.2013 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%7,80) 01.01.2014 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%3,93) 01.01.2015 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%10,11) Açıklama
2011 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 7,7) 2012 YILI CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden değerleme oranı % 10,26)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek. 12,327 13,591 13,591 14,651 15,226 16,765 İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı.
2 5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
4 8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi vermemek 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
5 14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
6 28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
7 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 442 487 450 485 504 554 Bu durumdaki her işçi için
8 30 101 Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 1,671 1,842 1,700 1,832 1,903 2,095 Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
9 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 122 134 125 134 139 153 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
10 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 122 134 125 134 139 153 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 442 487 450 485 504 554
12 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 442 487 450 485 504 554
13 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 122 134 125 134 139 153 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
14 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
15 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 442 487 450 485 504 554
16 56 103 Yıllık ücrelli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
17 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
18 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
19 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
20 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
21 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
22 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
23 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
24 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
25 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
26 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
27 74 104 Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
28 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
29 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478
42 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek; iş müfettişlerinin 92/1 fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek 9,862 10,873 10,873 11,721 12,181 13,412
43 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak. 9,862 10,873 10,873 11,721 12,181 13,412
44 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 9,862 10,873 10,873 11,721 12,181 13,412
30 77 105/c İşverenlerin ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmemek 1,232 1,358 1,250 Bu maddeler 30.12.2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmıştır.

Bu maddelerin yerine 6331 sayılı yasa maddeleri geçerlidir.

31 78 105/a İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak 245 270 250 Alınmayan her iş sağlığı ve güvenligi önlemi için ve alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktar
32 78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken veya ürünler için belge almamak 1,232 1,358 1,250
33 79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek, kapatılan işyerini izinsiz açmak 1,232 1,358 1,250
34 80 105/c İş sağlığı ve güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırılması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 1,232 1,358 1,250
35 81 105/c İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 1,232 1,358 1,250
36 85/1 105/d Mesleki eğitim almamış işçi çalıştırmak 550 606 550 Her işçi için
37 85/2 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak veya yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak. 1,232 1,358 1,250 Her işçi için
38 86 105/b Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için sağlık raporu almamak 245 270 250 Bu durumdaki her işçi için
39 87 105/b 18 yaşından küçük işçiler için sağlık raporu almamak 245 270 250 Bu durumdaki her çocuk için
40 88 105/c Gebe ve emzikli kadınlar hakkındaki yönetmelik hükümlerine uymamak 1,232 1,358 1,250
41 89 105/c İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine aykırı davranmak 1,232 1,358 1,250
Notlar:
YDO : Yeniden Değerleme Oranı
*5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.
*5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.
*01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.

Sheet 5: 5953

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

CEZA MADDESİ KANUN MADDESİ 08.02.2008 tarihinden itibaren uygulanacak idari para cezası miktarı (5728 sayılı Kanun) 2009 YILI CEZA MİKTARI
(% 12 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2010 YILI CEZA MİKTARI
(% 2,2 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2011 YILI CEZA MİKTARI
(% 7,7 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2012 YILI CEZA MİKTARI
(%10,26 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2013 YILI CEZA MİKTARI
(%7,80 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2014 YILI CEZA MİKTARI
(%3,93 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
2015 YILI CEZA MİKTARI
(%10,11 Yeniden Değerleme Oranı kadar artırılmıştır)
26 4. MADDE 700 784 801 862 950 1,024 1,064 1,171
6. MADDE
2. FIKRA
2,500 2,800 2,861 3,081 3,397 3,661 3,804 4,188
18. MADDE 2,500 2,800 2,861 3,081 3,397 3,661 3,804 4,188
27 14(Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın zamanında ödememek), 16, 17. MADDELER 1,500 1,680 1,716 1,848 2,037 2,195 2,281 2,511
14. MADDE
(Gazetecinin ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödemek)
Her bir gazeteci için
1,500 1,680 1,716 1,848 2,037 2,195 2,281 2,511
29 21. MADDE Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir. Gazeteciye yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir.
30 25. MADDE 2,500 2,800 2,861 3,081 3,397 3,661 3,804 4,188
EK 3 EK 1 Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir. Kanunun ek 1 inci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma ücretlerini gazeteciye ödemeyen veya mezkur maddede yazılı zam hadlerinden daha aşağı hesap etmek suretiyle ödeyen işverene, ödemediği fazla saat ücretleri tutarının veya eksik ödediği ücretler tutarının beş katı kadar idarî para cezası verilir.
Notlar:
Belirtilen tüm cezalar ağır para cezası olup, 31.7.1999 tarih ve 4421 sayılı Kanunun 1. maddesi ile ağır para cezasının alt sınırı 60.000.000 TL, üst sınırı ise 15.000.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, 1.1.2000 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
1- 4854 Sayılı Kanun ile idari para cezasına dönüştürülmüştür.
2-5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.
3-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL'nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.
4-5754 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre 14. maddede öngörülen idari para cezası her bir gazeteci için uygulanacaktır. Söz konusu Kanun 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Sheet 6: 6331

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 30.12.2012 itibarıyla Ceza Miktarı 01.01.2013 itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%7,80
01.01.2014 itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%3,93
01.01.2015 itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%10,11
23.04.2015 itibarıyla
(4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı kanun)
Açıklama
Tehlike Sınıfı 10'dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 Türk Lirası / her yükümlülük için
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 Türk Lirası / her yükümlülük için
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7,708 9,250 12,334
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7,708 9,250 12,334
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2,500 2,695 2,800 3,083 Az Tehlikeli - - - TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli - - -
Çok Tehlikeli - 6,166 9,249
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 TL / Her tedbir için
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
8 8/1 26-1/c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
10 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3,000 3,234 3,361 3,700 Az Tehlikeli 3,700 3,700 5,550 Türk Lirası
Tehlikeli 4,625 5,550 7,400
Çok Tehlikeli 5,550 7,400 11,100
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. 4,500 4,851 5,041 5,550 Az Tehlikeli 5,550 5,550 8,325 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 6,937 8,325 11,100
Çok Tehlikeli 8,325 11,100 16,650
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 TL / Her yükümlülük için
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 Türk Lirası
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 Türk Lirası
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398
15 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 TL / Her çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) 1,000 1,078 1,120 1,233 500 TL / Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı

(23.04.2015 öncesi cezalar:
TL / Her çalışan için)
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak. 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 TL / Her çalışan için
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6) 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 Türk Lirası
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için
22 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 TL / Her aykırılık için
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 Türk Lirası
Tehlikeli 7,709 9,250 12,334
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 Türk Lirası
Tehlikeli 7,708 9,250 12,334
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501
25 25 26-1/l İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam etmek 10,000 10,780 11,203 12,335 (23.04.2015 öncesi cezalar: TL / Her çalışan için)
25 25/8 İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptırmak - 23.04.2015 tarihi itibarıyla; işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir
25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek 1,000 1,078 1,120 1,233 1,000 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak 50,000 53,900 56,018 61,681 Az Tehlikeli 61,681 61,681 92,521 Türk Lirası
Tehlikeli 77,101 92,521 123,362
Çok Tehlikeli 92,521 123,362 185,043
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 80,000 86,240 89,629 98,690 Az Tehlikeli 98,690 98,690 148,035 Türk Lirası
Tehlikeli 123,362 148,035 197,380
Çok Tehlikeli 148,035 197,380 296,070
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek 80,000 86,240 89,629 98,690 Az Tehlikeli 98,690 98,690 148,035 Türk Lirası
Tehlikeli 123,362 148,035 197,380
Çok Tehlikeli 148,035 197,380 296,070
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek 80,000 86,240 89,629 98,690 Az Tehlikeli 98,690 98,690 148,035 Türk Lirası
Tehlikeli 123,362 148,035 197,380
Çok Tehlikeli 148,035 197,380 296,070
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 TL / Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699


26-1/o Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek - 500 TL / Her çalışan için


26-1/ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak - 500
(01.01.2016 tarihinde uygulanacak)
TL / Her çalışan için
Notlar:


1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.
2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete'de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/3 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;

a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanır.
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/4 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.
5) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/5 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
6) Bu tabloda Yeniden Değerleme Oranı dışında, 02.05.2015 tarihinde %25, %50 artırılarak yapılan hesaplamalarda yarım Türk Lirası ve üzerindeki rakamlar tama tamamlanarak 1.850, 2.774, 3.083, 6.938, 7.709, 9.251, 92.522, 123.362 olarak belirlenmişken 05.05.2015 tarihli Bakanlık duyurusunda (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=idari_para_cezalari) küsuratların dikkate alınmadığı görüldüğünden söz konusu bu idari para cezaları, küsuratlar dikkate alınmadan tekrar hesaplanmış (1'er TL azaldığı görülmüş) olup tablo yeniden düzenlenmiştir.

Sheet 7: 6356

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
www.bilgit.com
KANUN MADDESİ CEZA MADDESİ FİİL 2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) 2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %7,80)
2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %3,93)
2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)
(Yeniden Değerleme Oranı %10,11)
AÇIKLAMA
6 78/a (*) Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. 700 754 783 862 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
14 78/b Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
17 78/c Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek. 700 754 783 862 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için
19 78/c Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak.
26 78/ç Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak. 5,000 5,390 5,601 6,167
28 78/d (*) Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar

78/e Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek. 5,000 5,390 5,601 6,167 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

78/f Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek. 700 754 783 862

78/g Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek. 5,000 5,390 5,601 6,167

78/ğ Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde

78/h Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek. 700 754 783 862 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
65 78/ı Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak. 700 754 783 862 İzinsiz aldığı her işçi için
68 78/i Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak. 1,500 1,617 1,680 1,849 İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için

78/j İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak. 1,500 1,617 1,680 1,849
73 78/j 73. madde hükmüne aykırı davranmak.
(*) Bentlerde belirtilen fiilleri işleyenler, idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle sendika organlarında görev alamaz.
1-Öngörülen idari yaptırımlar, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.
2-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 Türk Lirasının altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.