Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETİ | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK HİZMETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilendirmiş olduğu Eğitim Kurumları’ndan eğitim aldıktan sonra, yine Bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olan, mühendis, mimar, fen edebiyat fakültesi ( Kimya, Fizik, Biyoloji Bölümleri ) veya teknik elemana İş Güvenliği Uzmanı sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Tüzen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nde görev yapan İş Güvenliği uzmanlarımız 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve 29/12/2012 tarihinde yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

Tüzen Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi bünyesinde çalışan İş Güvenliği uzmanı yasal mevzuata hakim ve tüm  sektörlere hitap eden uzman kadrosuna sahiptir.

İş Güvenliği Uzmanının görevlendirilmesi,

 • Sınıfı belgeye sahip olanlar ; bütün tehlike sınıfında yer alan iş yerlerinde;
 • Sınıfı belgeye sahip olanlar ;tehlikeli veya az tehlike sınıfında yer alan işyerlerinde,
 • Sınıfı belgeye sahip olanlar ;sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yaparlar.

İş güvenliği uzmanları, Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

 1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.”

İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.”

 

İş güvenliği çalışmalarında ana hedefimiz iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunarak işyerinin verimini arttırmaktır

 

 

İş Güvenliği Uzmanının Görevler Nelerdir?

 

Rehberlik ;

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak tasarım, makine ve teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımın seçimi, temini, kullanımı, bakımı muhafazası ve test edilmesi konularının , İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak,
 • İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,

 

Risk Değerlendirilmesi;

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlenmeleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,

 

Çalışma Ortamı Gözetimi;

 

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde ,iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmalarını kontrol etmek,
 • İşyerinde kaz, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalar katılmak , bu konuda işverene önerilerde bulunmak , uygulamaları takip etmek ; doğal afet kaza , yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konu ile ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılamasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

 

                      Eğitim Bilgilendirme ve Kayıt;

 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek,
 • Çalışma ortamı ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortam gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2 ‘deki örneğe uygun olarak hazırlamak,
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek ,
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

 

İlgili birimlerle İşbirliği ;

 • İşyeri hekimi ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak , tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık çalışma planını İşyeri hekimi ile birlikte hazırlamak,
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için ………………. TL Türk Lirası, aykırılıkğın devam ettiği her ay için aynı miktar para cezası verilir…