Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında çalışma hayatını ilgilendiren işçi, işveren ve yönetim personelinin maruz kalacağı her türlü idari, teknik ve finansal sorunun çözümü, görüş bildirimi, işyeri çalışma gruplarına danışmanlık desteği verilmesidir.

 

İŞ KAZALARI HUKUK DANIŞMANLIĞI
İş kazaları önceden planlanmamış, beklenmeyen anda meydana gelen çalışanın yaralanmasına, ölümüne; işin durmasına, üretim ve ürün kaybı yaşanmasına sebep olan olaylardır.

TÜZEN  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun işyerinde;
– Uygulanması,
– Uygunluğunun denetlenmesi,
– İşverenlere işyeri hakkında İş Kanunları ile ilgili detaylı raporların hazırlanması,
– İşyerlerinin, denetim elemanlarınca yapılacak olan denetimlere hazırlanması,
– İş hayatında karşılaşılan problemlerin işyerine zarar vermeden önce tespitinin yapılarak işçi ve işverenlerin karşı karşıya gelmeden barışçı yoldan çözülmesi,
– Yeni yayımlanan Kanunlar, yönetmelikler ve genelgelerin takiplerinin yapılarak işverenlerin bu konuda acele bilgilendirilmesi,
– Kanunlar ve yönetmelikler gereğince, geciktirilmesi halinde işverene kanuni müeyyidelerin uygulandığı hususlarda önceden işverenlerin ikaz edilmesi hususunda işyerlerine danışmanlık vermektedir.

 

İş Hukuku danışmanlık hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir:

 • İşe alma ve işten çıkarma sürecinde İş Kanununu Uygulamaları çerçevesinde danışmanlık desteği,
 • Fesih bildirim , ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
 • İşyeri uygulamalarında 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında,haklı, haksız ve geçerli fesih usullerinin gözetimi,
 • İdari para cezalarına itiraz sürecinde teknik destek,
 • Yasal yazışma formatlarının hazırlanması,
 • Yönetici ve Çalışanların yasal hak ve yükümlülükleri konusunda eğitilmesi,
 • Çalışma koşullarının belirlenmesi, izin hakları, ücretlendirme yöntemleri vb. yasal prosedürler hakkında işverenin bilgilendirilmesi,
 • İş Hukuku İnceleme ve Raporlama İşlemleri
 • Çalışan ve üçüncü kişiler nezdinde, iş mevzuatı kapsamında  oluşabilecek   Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları
 • İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
 • Toplu iş Hukukunu oluşturan 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar Hukuksal destek sağlanması,
 • Personel Özlük dosyalarının incelenmesi.
 • İşyeri ve İşletmelere mahsus”Şirket iç yönetmeliği” hazırlanması
 • İşyeri ve İşletme Faaliyet ve kurum kültürü doğrultusunda
 • Disiplin yönetmeliği hazırlanması,
 • İşletme Anayasası olarak adlandırılan ” İnsan Kaynakları Yönetimi E Kitabı” nın hazırlanması,
 • İş Mevzuatı uyarınca tanzimi gereken belgelerin matbu hale getirilmesi ve standartlaşmanın sağlanması,
 • İhtiyaç duyulacak alanlarda teknik destek.
 • İşçi ve işveren arasında hukuki uyuşmazlıklar,
 • İş davası süreçlerinde önleyici ve tamamlayıcı hizmetlere ilişkin çalışma
 • İşe iade, işçi alacağı, iş akdinin haklı ve geçerli fesih koşulları, iş kazası tespit, tazminat ve rücuen alacak vb. süreçlerde teknik destek,
 • Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplamaları,
 • Somut durum çerçevesinde mevcut uyuşmazlıkların takibi ve müşavirlik hizmetleri