MEVZUATLAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI.   Belgeyi İndir

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu.   Belgeyi İndir

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.   Belgeyi İndir

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu.   Belgeyi İndir

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık  Sigortası Kanunu.   Belgeyi İndir

5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu.   Belgeyi İndir

4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu.   Belgeyi İndir

4857 Sayılı İş Kanunu.   Belgeyi İndir

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun.   Belgeyi İndir

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu.   Belgeyi İndir

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu.   Belgeyi İndir

3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu   Belgeyi İndir

854 Sayılı Deniz İş KanunuI.   Belgeyi İndir

657  SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU.   Belgeyi İndir

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ASKERÎ İŞYERLERİ İLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİMİ, TEFTİŞİ VE BU İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  Belgeyi İndir

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ  Belgeyi İndir

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

GEMİ ADAMLARININ İKAMET YERLERİ, SAĞLIK VE İAŞELERİNE DAİR YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR.  Belgeyi İndir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT  VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK.  Belgeyi İndir

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ.  Belgeyi İndir

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU.  Belgeyi İndir

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA LİŞKİN TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

BAZI KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK  GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SİSTEM BELGELENDİRME KONUSUNDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİ DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMLERİNİN DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BULUNAN AYAK VE BACAK KORUYUCULARI KONUSUNDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. NİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ.  Belgeyi İndir

İSKELE TALİMATI.  Belgeyi İndir

FORKLİFTLE ÇALIŞMA TALİMATI.  Belgeyi İndir

YÜKSEKTE ÇALIŞMA TALİMATI.  Belgeyi İndir