Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE MAKİNA PERİYODİK KONTROLLERi | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

ORTAM ÖLÇÜMLERİ VE MAKİNA PERİYODİK KONTROLLERi

TÜZEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak firmaların yasal olarak yaptırmak zorunda oldukları tüm periyodik kontroller ve ortam ölçümleri hizmetlerini firmamızla anlaşmalı kuruluşlar aracılığı ile işyerinizde en etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz. Böylece firmaların periyodik kontrol ve ortam ölçümleri için araştırma yapmasına veya evrak takibi yapmasına gerek kalmayarak zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. Yapılan tüm ölçüm ve testler resmi raporlar düzenlenerek tarafımızdan arşivlenmektedir.

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü

 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
 • Kompresör Periyodik Kontrolü
 • Hidrofor Periyodik Kontrolü
 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü
 • Otoklav Periyodik Kontrolü
 • Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
 • LPG Tankı Periyodik Kontrolü

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

 • İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Toz-Lift Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Aydınlatma Ölçümü ve Haritası Çizilmesi
 • İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem,Isı vb.)
 • İşyeri Organik Buhar Ölçümü
 • İşyeri Aspirasyon Debi Ölçümü
 • İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolü 

 • Forklift Periyodik Kontrol
 • Transpalet Periyodik Kontrol
 • Mobil Vinç Periyodik Kontrol
 • Vinç Periyodik Kontrol
 • Caraskal Periyodik Kontrol
 • Yük Asansörü Periyodik Kontrol
 • Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol
 • Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
 • Manlift Periyodik Kontrol
 • Sepetli Platform Periyodik Kontrolü

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri 

 • Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
 • Makinaların Topraklama Ölçümü
 • Jenaratör Topraklama Ölçümü
 • Paratoner Topraklama Ölçümü
 • Elektrik Trafosu Yağ Testi
 • Aydınlık Şiddeti Ölçümü
 • Termal Kamera Ölçümü
 • Katotik Koruma Ölçümü
 • Harmonik Ölçüm

Kişisel Ölçümler

 • Kişisel Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Toz-Lift Ölçümü
 • Kişisel Titreşim (Vibrasyon) Ölçümü

Çevresel Ölçümler

 • Baca Gazı (Emisyon) Analizleri
 • Uçucu Organik Bileşenler (VOC)
 • Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

İş Güvenliği Hizmetleri 

 • İşyeri Risk Değerlendirilmesi
 • İşyeri Acil Durum Planı Hazırlanması
 • İş Güvenliği Eğitimi (Genel Eğitim,Branş Eğitimi)
 • İş Güvenliği Uzmanı Temini (A,B,C Sınıfı)

Periyodik Kontrol Hizmetleri

Periyodik Kontroller ve Testler (Buhar Kazanları, basınçlı kaplar ,Hareketli ve sabit Vinçler , Forkliftler Vb..)

Yürürlükte olan mevzuat ve yönetmelikler gereği işyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve bağlantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür.

Kompresörlerin Periyodik Testi

Yürürlükte olan yönetmelik uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yetkili bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

İç Ortam Toz Ölçümleri

Tesis çalışma alanının hava kalitesinin önemli parametrelerinden bir tanesi çalışma alanında bulunan toz konsantrasyonudur. Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Yaptığımız iç ortam toz ölçümlerini alınması gerekebilecek önlemleri ölçüm ve raporlarında hazırlanmaktadır.
İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır. Toz ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

Forklift Kullanma Yeterlik Belgesi:

İşyerinde Forklift kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin ehliyetli olması gerekmektedir. Bu aracı kullananlar Forklift Kullanma Yeterlik Belgesine sahip olacaklardır.

 

İş Makinesi Kullanım Belgesi:

İşyerinde lastik tekerlekli iş makinesi kullanılıyorsa bu aracı kullanan kişinin G-Tipi Operatör Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

 

Kazancı Belgesi:

İşyerinde bulunan kazanları çalıştıran kişilerin bu belgeye sahip olan kişiler olması gerekmektedir.

 

Topraklama Kontrolü:

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Elektrik iletkenlerinin mahfazaları, metal mahfaza boruları, elektrik teçhizatının metal koruyucuları ve diğer gerilim altında bulunmayan yalıtılmış kısımları uygun bir şekilde topraklanacaktır. Alternatif veya doğru akımla çalışan çıplak metal kısımlı elektrik cihazları, uygun bir şekilde topraklanacaktır. Topraklama sisteminin uygunluğu yılda bir defa direnç ölşçümü yapılarak kontrol edilerek belgelendirilecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü MAdde: 295, 296,297,353), Topraklama Yönetmeliği Madde:10-EK/P),

 

Paratonerin Kontrolü:

Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılacaktır. Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan koruyucu tertibat yılda en az bir defa ehliyetli bir elemana kontrol ettirilecektir. Düzenlenen belge ilgililerin her isteminde gösterilmek üzere işyerinde saklanacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:343, Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük MAdde:57)