Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
RİSK DEĞERLENDİRMESİ | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirmesi ; İş yeri çalışma ortamında var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin tespit edilmesi ve bu tehlikelerden doğabilecek risklerin sistematik metotlar yardımıyla ortadan kaldırılması yada kabul edilebilir risk düzeyine çekilmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 5’ e göre; İşveren, çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

30/06/2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu göre yayımı tarihinden 6 ay sonra yani 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile çalışanı olan bütün işletmeler (tüzel yada gerçek kişiler ) Risk Değerlendirme Raporlarını yaptırmakla yükümlüdürler.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre ; Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işletmeler için Az Tehlikeli sınıfta yer alanlara 3700 TL, Tehlikeli sınıfta yer alanlara 4625 TL ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alanlara 5550 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (Madde 12)

  1. Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.
  2. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.
  • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  • Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.