Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
SAĞLIK TARAMASI | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

SAĞLIK TARAMASI

TÜZEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak firmaların yasal olarak yaptırmak zorunda oldukları tüm mobil sağlık tarama hizmetlerini firmamızla anlaşmalı kuruluşlar aracılığı ile işyerinizde en etkin ve hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz. Böylece firmaların sağlık tarama hhizmeti için araştırma yapmasına veya evrak takibi yapmasına gerek kalmayarak zaman kayıplarının önüne geçilmektedir. Yapılan tüm ölçüm ve testler resmi raporlar düzenlenerek tarafımızdan arşivlenmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

 İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli iz­leyip denetlerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuvar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenler.

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgeler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yapar.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar vb.gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli ko­ruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler.