Warning: include_once(shortcode-vc-tta-section.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558

Warning: include_once(): Failed opening 'shortcode-vc-tta-section.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/foatuzen/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config/map.php on line 1558
YANGIN EĞİTİMİ | TÜZEN Ortak Sağlik ve Güvenlik Birimi

YANGIN EĞİTİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.

Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” ve Bakanlar Kurulu’nun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete’nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

 

Amaç :

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin

 • Kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek,
 • Personele yangın güvenliği bilgisini vermek,
 • Yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek,
 • Yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Eğitime Katılacaklar: Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri

 

 

Yangın Eğitimi Konu Başlıkları

 • Yangınla Mücadele Organizasyonu
 • Yangına Müdahale Timi
 • Tim Amiri
 • İlk Müdahale Timi
 • Müdahale Timi Malzemeleri
 • Personelin Korunması
 • Termal Kamera
 • Yangın Taktik
 • İlk Reaksiyonlar.
 • Yangına Müdahale
 • Yangın Sahnesinden Rapor.
 • Yangınla Mücadele Basamakları.
 • Yangının Boyutları.
 • Cihaz / Sistem /Yüzeylerin İzolesi.
 • Kompartımanların Yangın Etkilerinden Korunması.
 • Yangın ve Duman Sınırlarının Kurulması.
 • Yangınla Mücadele
 • Dikine Yayılan Yangının Kontrolü.
 • Hortum ve Nozul Kullanımı
 • Direk Atak ve Teknikleri
 • Şok Tehlikesi
 • Mahale Giriş
 • Yangının Merkezine Direk Atak
 • Puvarize Atak (Yangının Büyümesini Kontrol)
 • Kompartman Girişinden Direkt Atak
 • Destek Hortumu
 • Birden Fazla Hortum Kullanılması
 • Personel Değişimi
 • Geri Çekilme
 • Kimyasal Işıklar.
 • Endirekt Atak
 • Mevcut Giriş Kapısından Endirekt Atak
 • Kompartımanın Tavan/Yan Bölme Duvarlarında Açılan Delikler Yoluyla Endirekt Atak
 • Duman Tahliyesinin Tesis ve İdamesi
 • Yangına Hemen Üstündeki Kompartımandan Müdahale
 • Arama ve Kurtarma
 • Yangın Mahallinin Overholü
 • Atmosferik Testler
 • Yangın Senaryoları
 • Elektrik Yangınları
 • Derin Yağ Kızartıcı Yangını
 • Yanıcı Gaz Yangınları
 • Hayati Elektronik Cihazların Bulunduğu Alanların Söndürme Doktrini
 • Yangın Söndürme Sistemlerinin Yetenekleri ve Sınırlamaları
 • Büyük Yanıcı Sıvı Sızıntısı Senaryosu
 • B Sınıfı Yangın Senaryosu
 • Kontrol Dışına Çıkan B Sınıfı Yangın Senaryosu
 • Yangın Sahasının İzole Edilmesi
 • Personel Koruma ve Yangın Söndürme Ekipmanları
 • Yeniden Giriş
 • Duman Tahliyesi,
 • Atmosferik Testler